ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางอมรรัตน์ ถึงบ้านนายแฝง หมู่ที่ 6 ตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
 

 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางอมรรัตน์ ถึงบ้านนายแฝง หมู่ที่ 6

ตำบลขนาบนาก  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2565