ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่ในการรับ-ส่งหีบบัตร ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564