ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่สัญญาจัดซื้อวัสดุ เพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(Covid-19)ประจำปี 2564
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564