ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564