งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2563