ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-007 สายบ้านนายประยูร-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านสระศรีเมือง ตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
 

 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.53-007 สายบ้านนายประยูร-บ้านนายประสิทธิ์  หมู่ที่ 7 บ้านสระศรีเมือง ตำบลขนาบนาก

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564