ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตำเสก หมู่ที่ 4,5 ตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากขอประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านา-สะพานตำเสก หมู่ที่ 4,5 ตำบลขนาบนาก 

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2564