ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่สัญญาจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2563