ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก ลูกรัง เพื่อถมหลุมบ่อ ถนนในตำบลขนาบนาก จำนวน 1 งาน
   
 
   
 
 
 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหินคลุก ลูกรัง เพื่อถมหลุมบ่อ ถนนในตำบลขนาบนาก จำนวน 1 งาน

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2563