ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านป่าพร้าว-บ้านดอนโพรง ม.3 (วิธีผิวจราจรแบบพาราเคปซิล)
   
 
   
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านป่าพร้าว-บ้านดอนโพรง ม.3 (วิธีผิวจราจรแบบพาราเคปซิล)

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2563