ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง นศ..ถ.53-004 สายบ้านนำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนากขอประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง นศ..ถ.53-004 สายบ้านนำทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนาบนาก

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2563