ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่สัญญารับจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดทำเวที เต็นท์กิจกรรม เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2563