แผนติดตามและประเมินผลงานข้อบัญญัติงบประมาณ
     
แผนติดตามและประเมินผลงานข้อบัญญัติงบประมาณ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562