กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม. 2561