ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
   
 
   
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 543