ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2560
   
 
   
 
 
 

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2560

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2560