ข้อบัญญัติงบประมาณ
     
ข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
   
 
   
 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2561