ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาโครงการยกระดับถนนสายชายมายออก หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำภอปากพนัง จังหวัดนครศรีะรรมราช
   
 
   
 
 
 

 ประกาศประกวดราคาโครงการยกระดับถนนสายชายมายออก หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีะรรมราช

 
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565