กิจกรรม : การประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565รายละเอียด :
    

การประชุมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ขนาบนาก โดยการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 371 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**