กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด :
    

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 207 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**